Čarodějnice 30.4.2010

04.05.2010 08:44

 

Všechno začalo po půl sedmé v základním táboře na návsi u hospody, kde se sešel houf čarodějnic a jejich malých pomocníků i pomocnic. Košťata byla nastartována, do čela se postavil čarodějný posel s transparentem a vedl celou skupinu průvodem na Hůrku k připravenému velkému ohni. Protože košťatům brzy došlo palivo, museli všichni dojít po svých ( až na motorizovanou zásobovací partu ). Na místě po chvíli nutného odpočinku následovalo občerstvení modrým pramenem ( mužům nebylo dopřáno ... ) a poté vyvolávání duchů a dozdobení upalovací vatry.  Čarodějný zpěv mnoha hrdel vyvolal zřejmě nevoli na nebesích, neboť chvíli po zapálení velkého pálícího ohně i malého ohně na mastné buřtíky se začal z nebe valit silný déšť ( a víme, co takový déšť natropí problémů ... )  doprovázený hromy a blesky. Někteří se zachránili skokem do několika přítomných vehiklů, další vzali zavděk úprkem do nedalekých opuštěných vojenských ubikací. Po necelé hodině vyplněné marnými zahřívacími pokusy se nebe umoudřilo, a osazenstvo se začalo postupně vracet k oběma ohňům, které bez úhony přežily nebeský výpad a vesele plápolaly dál. Umožnily tak mnoha zmoklým slepicím trochu se ohřát a oschnout, navíc konečně došlo i na opečené dobroty, které díky dokonalému zásobování bylo také čím spláchnout. Čas pak pěkně ubíhal při družných nejen čarodějných rozhovorech, později došlo i na uložení malých pomocníčků ke spánku a k přesunu ostatního společenstva do základního tábora k májce. A dál už následoval individuální program.